Vyplňování formulářů NSBSP

PROSÍME, VKLÁDEJTE JEN INFORMACE O AKTIVITÁCH
obsažených v AKČNÍM PROGRAMU NSBSP 2020,
KTERÉ BYLY USKUTEČNĚNY V ROCE 2020
A TÝKAJÍ SE JEN AKTIVIT VE VAŠÍ PŮSOBNOSTI*.

Poznámka: Krajský úřad, resp. organizace zřízené krajem vkládá informace za silnice ve správě kraje, ORP za MK atd. Pro správce komunikací v kraji jsou vloženy web formuláře pro aktivity, které se týkají správců PK.
Vkládání dat bude automaticky ukončeno 31. 3. 2021.

Abyste mohli začít, je nutné se:

Pokud neznáte, jak postupovat, na stránkách Ministerstva dopravy, Samostatného oddělení BESIP, je návod.

*Pracovníky KÚ prosíme, aby podali informaci organizaci, která spravuje pozemní komunikace v majetku kraje, aby se přihlásila a vyplnila web formuláře. KÚ tak odpadá sběr dat o aktivitách k opatření K (ale ne zcela). Totéž platí i pro obce s rozšířenou působností (MK).

Poslední aktualizace: 24. března 2021