Vyplňování formulářů NSBSP

PROSÍME, VKLÁDEJTE JEN INFORMACE O AKTIVITÁCH, KTERÉ BYLY USKUTEČNĚNY V ROCE 2018 A KTERÉ SE TÝKAJÍ JEN AKTIVIT VE VAŠÍ PŮSOBNOSTI*.

Poznámka: Krajský úřad, resp. organizace zřízené krajem vkládá informace za silnice ve správě kraje, ORP za MK, atd. Pro správce komunikací v kraji jsou vloženy web formuláře pro aktivity, které se týkají správců PK.

Abyste mohli začít, je nutné se:

Pokud neznáte jak postupovat, je na stránkách Ministerstva dopravy návod: https://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Vyhodnoceni-Narodni-strategie-bezpecnosti-silnicni .

*Pracovníky KÚ prosíme, aby podali informaci organizaci, která spravuje pozemní komunikace v kraji, aby se přihlásila a vyplnila web formuláře. KÚ tak odpadá sběr dat o aktivitách k opatření K (ale ne zcela).
Vámi poskytnutá data z předchozích let byla zpracována a jsou součástí Informace o plnění NSBSP za předcházející období. Jsou k dispozici na stránce
https://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Plneni-strategie

Formuláře pro vyplnění realizovaných aktivit za rok 2018 jsou Vám přístupny od 4. února 2019.
Vkládání dat do formulářů bude ukončeno dne 15. března 2019.

Poslední aktualizace: 8. února 2019